Friday, April 1, 2011

Trenberths missing heat has been found!

There have been a lot of discussion about "Trenberths missing heat", e.g., see "Examining Trenberth’s ‘The heat will come back to haunt us sooner or later’ statement". What it is all about is that in the global energy budget there is approximately 0.8 W/m2 missing to confirm the AGW hypothesis based on CO2.


(Picture linked from US National Science Foundation)

After careful investigation I have today, April 1, 2011, found where the heat is! The explanation is a rather simple Y2K problem showing up in Trenberths calculations. As you all know, there are 365 days every year, except for every four years which has 366 days. Except that there are exceptions to first exception. Please consult Wikipedia's page about leap year for the details.

The problem that has happened in Tranberths calculations is that from 2000 and onwards, he has forgotten to add the leap days to the leap years. Not a big deal? Actually it is.

The energy that heats the earth is approximately 1366 W/m2, see Sunlight. The increase in energy when adding the approximately 0.25 days per year is thus: 0.25/365. This result in the total change in the energy budget with 1366*0.25/365 which is approximately 0.94 W/m2. It could possibly be that the year 2000 is correctly handled in Trenberths calculation and thus the difference will be lower.

In any case, this difference is well within the estimation error done by Trenberth. Thus, the missing heat has been found to be a simple calculation error for leap years following the year 2000.

Personally I think this is a disaster. This actually shows that the AGW hypothesis has been correct all the time but the calculations have been incorrect. Until today, I have always thought it was the other way around, i.e., the hypothesis is incorrect since it could not be possible to do simple calculation mistakes with the huge amount of review each climate science paper must undergo. Not to forget all "skeptics" that would do anything to find the smallest of errors in any paper.

Thursday, March 24, 2011

Utopi vs verklighet

Jag sitter och skummar genom ett stort antal bloggar och läser på SkepticalScience hur man kan gå över till helt "förnybara" energikällor.

We recently examined how Australia can meet 100% of its electricity needs from renewable sources by 2020. Here we will examine how that goal can be scaled up for the rest of the world.

...

There's a saying, "where there's a will, there's a way". In this case we have a way to fully transition from fossil fuels to renewable energy by 2050. The question is, do we have the will?


Men som jag ser det så lär inte användningen av olja, kol och naturgas minska något nämnvärt det närmaste decenniet eftersom det är alldeles för billiga energikällor. Om man har en förhoppning eller målsättning att ersätta fossila energikällor så måste man konkurrera ut dem, jag ser inget annat sätt. Med andra ord, det som presenteras på SkepticalScience ser jag som ren utopi.

I verkligen händer det istället riktiga och viktiga saker. Läs tex om att Kina kommer starta byggandet av sin första Gen IV reaktor. De viktigaste fördelarna med Gen IV jämfört med de gamla skruttarna som vi har i Sverige (och som för den delen även finns i Japan där det nyligen uppstod härdsmälta) är säkerhet, kostnad samt användningen av bränslet på ett annat sätt så att man slipper problemet med slutförvaring.

Gen IV kraftverk är ingen lösning för all framtid, men det är en möjlighet att på kort sikt konkurrera ut fossila bränslen (om man nu så önskar). Den enda möjligheten. Varför är den sk miljörörelsen emot ny modern kärnkraft? Varför vill man satsa på miljöförstörande teknik som tex vindkraft? Varför vill man symbolisera framtiden som mörk och osäker med Earth hour istf att se ljust på framtiden, utveckling, människans drivkraft och uppfinningsrikedom? Själv skall jag inte "fira" människans undergång under Earth hour på lördag utan istället tända en (energisnål) lampa för upplysningens timme. Det tycker jag att du också skall göra!

(Länktipsen kommer från Gunnars Littmarks blogg)

Wednesday, January 5, 2011

CO2 and ice ages?On Skeptical Science there appeared a blog today about "Understanding the CO2 lag in past climate change". They show a figure from the ice core records from Vostok.

I actually studied this particular data a few weeks ago since I noticed a small error in the figure presented on Wikipedia. If you look very carefully you will notice that the three graphs are not aligned properly!

I downloaded the data and made my own graphs. You may find all the figures and Octave/Matlab scripts here: http://www.ekstrand.org/climate/iceage20101122/.

About the main question, what conclusions are possible make from this data? I can think of three different things:

1) There is a systematic error in the data and CO2 and temperature should be aligned (if you didn't notice, there is a 600-1000 year delay in the CO2 levels after the temperature). CO2 is the primary control knob of the earths temperature. We have no explanation for the CO2 changes.

2) CO2 does not affect the temperature in any significant way. But the temperature of the oceans will control the CO2 in the atmosphere. We have no explanation for the temperature changes.

3) CO2 has a major impact on earths temperature: more CO2 will cool the earth.

On Skeptical Science they promote the theory that CO2 provides positive feedback. That means that something triggers an increase in temperature -> CO2 levels will rise -> more temperature rise. But we can't make that conclusion from this data since there is no explanation why the temperature rise stops and we get a temperature drop when the CO2 level increases far enough. Does the positive feedback turn negative all of a sudden?

You have to look at the graphs more than once. But after a while you will probably see what I wrote as item 3: The high CO2 level will actually push the earth into a new ice age. The temperature increase -> CO2 levels will rise -> as CO2 levels rise a negative feedback kicks in -> temperature decreases -> CO2 levels will fall after some time.

As far as I can tell, item 2 and 3 are both consistent with the theory outlined in Slaying the Sky Dragon - Death of the Greenhouse Gas Theory.

But item 1 and the description on the Skeptical Science blog does not appear to be reasonable from this data alone.

World climate widget shows too low temperature?

For those of you how look at the world climate widget on the right hand side of my blog may have been puzzled by the last update with the December 2010 temperature. The temperature anomaly is now at +0.18C, while it was "much" higher just a month ago. There are two reasons for this:

1) The global temperature is decreasing really fast as a result of the transition from El Nino to La Nina conditions last year.
2) There is a change in the base line for the anomaly.

The reason for the base line change can be found on Roy Spencer's blog:

"NEW 30-YEAR BASE PERIOD IMPLEMENTED!
Sorry for yelling like that, but if you have been following our global tropospheric temperature updates every month, you will have to re-calibrate your brains because we have just switched from a 20 year base period (1979 – 1998) to a more traditional 30 year base period (1981-2010) like that NOAA uses for climate “normals”."

So, no need to worry this is just a small offset update as it has no implications of the actual interpretation of the data.

Thursday, November 18, 2010

Efter 4 timmar med "The Global Warming hearing"

Jag har ägnat några timmar av dagen åt att lyssna på den utfrågning som var igår:
House Science & Technology Subcommittee Hearing on Climate Change Science

Det är rätt länge att sitta nästan 4 timmar och lyssna på detta, men det är samtidigt rätt intressant. Med några få undantag så tyckte jag att deltagarna gjorde ett bra intryck och redogjorde bra för sina ståndpunkter och vad de baserar sina ståndpunkter på.

Mina slutsatser från utfrågningen är dessa:

* Det finns fortfarande några knäppgökar som tror att vi står inför en "tipping point" och att allting går åt skogen om vi inte genast upphör med alla CO2-utsläpp. Dessa personer övertygar inte och ingen tar dem på allvar.

* CO2 påverkar strålningsbalansen i atmosfären. Men resultatet är mycket lite och kanske inte ens signifikant även om CO2-halten skulle fördubblas. Det råder enighet om detta.

* Det finns olika syn på vilken återkoppling som en ökning av CO2 kommer ge upphov till, tex ökad vattenånga i atmosfären, molnbildning mm. IPCC hävdar positiv återkoppling och tex Lindzen påvisar negativ återkoppling baserat på satellitmätningar från de senaste åren.

* Liv i hav och sjöar påverkas pga ökad CO2-halt som ger försurning i vatten. Ingen ifrågasätter detta heller även om naturligtvis omfattningen är föremål för vidare undersökning.

* Klimatet ändras på många ställen på jordklotet. Ingen ifrågasätter detta heller. Lokala klimatförändringar pågår hela tiden. Men vilka förändringar som beror på CO2, om ens någon, är mycket oklart.

* Judith Curry hade en bra kommentar där hon säger att det som är dåligt för någon kan vara bra för någon annan. Hon tar Kina som exempel och undrar vad har de för motivation att inte höja temperaturen om det leder till behagligare temperatur och mer nederbörd?

* Slutligen, oavsett om CO2 har någon betydelse eller inte: Den som är smart är förberedd och har alternativa energikällor redo innan det är för sent.


Så, mycket att de som sade ligger väl i linje med vad jag själv tycker:

1) Glöm bort häxjakten på CO2 och låt klimatforskare objektivt och ostört ägna sig åt klimatet. AGW hypotesen mm kan vi slänga i sophinken!

2) Studera inte något globalt klimat som inte existerar. Studera istället vad som händer på regional nivå. Det händer saker hela tiden, klimatet förändras kontinuerligt och oavsett hur mycket CO2 som finns i atmosfären. Om man skall anpassa sig så måste man göra det baserat på vad som händer på regional nivå. Jag rekommenderar en titt på det arbete som Roger Pielke Sr ligger bakom. Det handlar om att ha en mycket bredare syn än enbart CO2-halt och global temperatur.

3) Det finns ingen anledning över huvud taget att inte finna alternativa och bättre energikällor än olja, kol naturgas mm. Att minska förbränningen av fossila bränslen är troligtvis både bra och önskvärt även om det inte påverkar klimatet. Den som är smart har redan börjat och den som är dum står och väntar på att USA, eller att de blivande supermakterna Kina och Indien, skall ta täten. Varför sitter du nu här och hänger på denna bloggen? Sätt genast igång utvecklingen av modern energi!

Hur kan man vara skeptisk till CO2 alarmismen?

Jag har i över en veckas tid försökt göra i ordning en blogg om hur SvT används för propagandaverksamhet och hur CO2 bubblan håller på att brista. Men jag har idag kommit till en ny viktigare insikt som jag skall återkomma med i nästa blogg. Dock vill jag gärna dela med mig av några av del länkar som jag tänkte använda i bloggen:

SvT eldar på med sin propagandamaskin:
* http://sv.wikipedia.org/wiki/Ministeriet_f%C3%B6r_allm%C3%A4nhetens_upplysning_och_propaganda
* http://svt.se/2.136479/1.2223219/del_10_klimatfiaskot
* http://svtplay.se/v/2226725/vetenskapens_varld/del_12_av_18__climategate

Uppsalainitiativet är inte sena att hänga på för att förlöjliga personer med annan åsikt än dem själva. Det är pinsamt och det är löjligt:
* http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2010/11/ingen-fara.html

Andra grupperingar ägnar sig åt andra hot. Det är vidrigt:
* http://www.youtube.com/watch?v=JfnddMpzPsM

Några källor för bakgrundsdata:
* http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data/
* http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/gistemp_station.py?id=101605710001&data_set=1&num_neighbors=1
* http://www.ipcc.ch/
* http://cc2010.mx/en/

På The Climate Scam har man även tagit upp bloggar på detta tema:
* http://www.theclimatescam.se/2010/11/11/den-vilda-jakten-pa-fornekare/
* http://www.theclimatescam.se/2010/11/14/bubblan-nara-att-brista/

Slutligen har jag ett boktips om en ny bok nästa vecka som jag ser fram emot att läsa:
* http://www.slayingtheskydragondeathofthegreenhousegastheory.com/

Saturday, October 9, 2010

Climategate aftermath

Almost a year has passed since the Climategate broke lose. For many of us of following climate blogs on a daily basis we know what Climategate is about and know that the science behind climate change is severely corrupted.

Today I read a tragic, but still interesting, mail from Harold Lewis (Emeritus Professor of Physics, University of California, Santa Barbara). I quote the most interesting part:

"It is of course, the global warming scam, with the (literally) trillions of dollars driving it, that has corrupted so many scientists, and has carried APS before it like a rogue wave. It is the greatest and most successful pseudoscientific fraud I have seen in my long life as a physicist. Anyone who has the faintest doubt that this is so should force himself to read the ClimateGate documents, which lay it bare. (Montford's book organizes the facts very well.) I don't believe that any real physicist, nay scientist, can read that stuff without revulsion. I would almost make that revulsion a definition of the word scientist."

I can only agree. It is so obvious for anyone with an open mind reading the details from the Climategate emails that AGW is nothing more than a global warming scam.

To the main question: is CO2 causing global warming? I would answer: We don't know. We can be pretty sure that CO2 is a first order human climate forcing (as Pielke Sr and others has pointed out). But it does not mean that it is the only one and not even the most important one!

Let us hope that the IPCC meeting in Mexico later this year will result in a more open research about the climate, and that all first order human climate forcings are considered.

To another main question: should we decrease CO2 emissions anyway? My answer is: Yes, that is probably a very good idea. Let us do so. The main issue is to be able to produce electricity at a low cost without CO2 emissions. We won't be able to change this by laws and regulations, that is counter productive. We need to solve this problem by inventing new technologies and/or improving current ones, such as nuclear power.

Let us now move forward, not backwards!