Thursday, November 18, 2010

Efter 4 timmar med "The Global Warming hearing"

Jag har ägnat några timmar av dagen åt att lyssna på den utfrågning som var igår:
House Science & Technology Subcommittee Hearing on Climate Change Science

Det är rätt länge att sitta nästan 4 timmar och lyssna på detta, men det är samtidigt rätt intressant. Med några få undantag så tyckte jag att deltagarna gjorde ett bra intryck och redogjorde bra för sina ståndpunkter och vad de baserar sina ståndpunkter på.

Mina slutsatser från utfrågningen är dessa:

* Det finns fortfarande några knäppgökar som tror att vi står inför en "tipping point" och att allting går åt skogen om vi inte genast upphör med alla CO2-utsläpp. Dessa personer övertygar inte och ingen tar dem på allvar.

* CO2 påverkar strålningsbalansen i atmosfären. Men resultatet är mycket lite och kanske inte ens signifikant även om CO2-halten skulle fördubblas. Det råder enighet om detta.

* Det finns olika syn på vilken återkoppling som en ökning av CO2 kommer ge upphov till, tex ökad vattenånga i atmosfären, molnbildning mm. IPCC hävdar positiv återkoppling och tex Lindzen påvisar negativ återkoppling baserat på satellitmätningar från de senaste åren.

* Liv i hav och sjöar påverkas pga ökad CO2-halt som ger försurning i vatten. Ingen ifrågasätter detta heller även om naturligtvis omfattningen är föremål för vidare undersökning.

* Klimatet ändras på många ställen på jordklotet. Ingen ifrågasätter detta heller. Lokala klimatförändringar pågår hela tiden. Men vilka förändringar som beror på CO2, om ens någon, är mycket oklart.

* Judith Curry hade en bra kommentar där hon säger att det som är dåligt för någon kan vara bra för någon annan. Hon tar Kina som exempel och undrar vad har de för motivation att inte höja temperaturen om det leder till behagligare temperatur och mer nederbörd?

* Slutligen, oavsett om CO2 har någon betydelse eller inte: Den som är smart är förberedd och har alternativa energikällor redo innan det är för sent.


Så, mycket att de som sade ligger väl i linje med vad jag själv tycker:

1) Glöm bort häxjakten på CO2 och låt klimatforskare objektivt och ostört ägna sig åt klimatet. AGW hypotesen mm kan vi slänga i sophinken!

2) Studera inte något globalt klimat som inte existerar. Studera istället vad som händer på regional nivå. Det händer saker hela tiden, klimatet förändras kontinuerligt och oavsett hur mycket CO2 som finns i atmosfären. Om man skall anpassa sig så måste man göra det baserat på vad som händer på regional nivå. Jag rekommenderar en titt på det arbete som Roger Pielke Sr ligger bakom. Det handlar om att ha en mycket bredare syn än enbart CO2-halt och global temperatur.

3) Det finns ingen anledning över huvud taget att inte finna alternativa och bättre energikällor än olja, kol naturgas mm. Att minska förbränningen av fossila bränslen är troligtvis både bra och önskvärt även om det inte påverkar klimatet. Den som är smart har redan börjat och den som är dum står och väntar på att USA, eller att de blivande supermakterna Kina och Indien, skall ta täten. Varför sitter du nu här och hänger på denna bloggen? Sätt genast igång utvecklingen av modern energi!

No comments:

Post a Comment