Thursday, November 18, 2010

Efter 4 timmar med "The Global Warming hearing"

Jag har ägnat några timmar av dagen åt att lyssna på den utfrågning som var igår:
House Science & Technology Subcommittee Hearing on Climate Change Science

Det är rätt länge att sitta nästan 4 timmar och lyssna på detta, men det är samtidigt rätt intressant. Med några få undantag så tyckte jag att deltagarna gjorde ett bra intryck och redogjorde bra för sina ståndpunkter och vad de baserar sina ståndpunkter på.

Mina slutsatser från utfrågningen är dessa:

* Det finns fortfarande några knäppgökar som tror att vi står inför en "tipping point" och att allting går åt skogen om vi inte genast upphör med alla CO2-utsläpp. Dessa personer övertygar inte och ingen tar dem på allvar.

* CO2 påverkar strålningsbalansen i atmosfären. Men resultatet är mycket lite och kanske inte ens signifikant även om CO2-halten skulle fördubblas. Det råder enighet om detta.

* Det finns olika syn på vilken återkoppling som en ökning av CO2 kommer ge upphov till, tex ökad vattenånga i atmosfären, molnbildning mm. IPCC hävdar positiv återkoppling och tex Lindzen påvisar negativ återkoppling baserat på satellitmätningar från de senaste åren.

* Liv i hav och sjöar påverkas pga ökad CO2-halt som ger försurning i vatten. Ingen ifrågasätter detta heller även om naturligtvis omfattningen är föremål för vidare undersökning.

* Klimatet ändras på många ställen på jordklotet. Ingen ifrågasätter detta heller. Lokala klimatförändringar pågår hela tiden. Men vilka förändringar som beror på CO2, om ens någon, är mycket oklart.

* Judith Curry hade en bra kommentar där hon säger att det som är dåligt för någon kan vara bra för någon annan. Hon tar Kina som exempel och undrar vad har de för motivation att inte höja temperaturen om det leder till behagligare temperatur och mer nederbörd?

* Slutligen, oavsett om CO2 har någon betydelse eller inte: Den som är smart är förberedd och har alternativa energikällor redo innan det är för sent.


Så, mycket att de som sade ligger väl i linje med vad jag själv tycker:

1) Glöm bort häxjakten på CO2 och låt klimatforskare objektivt och ostört ägna sig åt klimatet. AGW hypotesen mm kan vi slänga i sophinken!

2) Studera inte något globalt klimat som inte existerar. Studera istället vad som händer på regional nivå. Det händer saker hela tiden, klimatet förändras kontinuerligt och oavsett hur mycket CO2 som finns i atmosfären. Om man skall anpassa sig så måste man göra det baserat på vad som händer på regional nivå. Jag rekommenderar en titt på det arbete som Roger Pielke Sr ligger bakom. Det handlar om att ha en mycket bredare syn än enbart CO2-halt och global temperatur.

3) Det finns ingen anledning över huvud taget att inte finna alternativa och bättre energikällor än olja, kol naturgas mm. Att minska förbränningen av fossila bränslen är troligtvis både bra och önskvärt även om det inte påverkar klimatet. Den som är smart har redan börjat och den som är dum står och väntar på att USA, eller att de blivande supermakterna Kina och Indien, skall ta täten. Varför sitter du nu här och hänger på denna bloggen? Sätt genast igång utvecklingen av modern energi!

Hur kan man vara skeptisk till CO2 alarmismen?

Jag har i över en veckas tid försökt göra i ordning en blogg om hur SvT används för propagandaverksamhet och hur CO2 bubblan håller på att brista. Men jag har idag kommit till en ny viktigare insikt som jag skall återkomma med i nästa blogg. Dock vill jag gärna dela med mig av några av del länkar som jag tänkte använda i bloggen:

SvT eldar på med sin propagandamaskin:
* http://sv.wikipedia.org/wiki/Ministeriet_f%C3%B6r_allm%C3%A4nhetens_upplysning_och_propaganda
* http://svt.se/2.136479/1.2223219/del_10_klimatfiaskot
* http://svtplay.se/v/2226725/vetenskapens_varld/del_12_av_18__climategate

Uppsalainitiativet är inte sena att hänga på för att förlöjliga personer med annan åsikt än dem själva. Det är pinsamt och det är löjligt:
* http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2010/11/ingen-fara.html

Andra grupperingar ägnar sig åt andra hot. Det är vidrigt:
* http://www.youtube.com/watch?v=JfnddMpzPsM

Några källor för bakgrundsdata:
* http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data/
* http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/gistemp_station.py?id=101605710001&data_set=1&num_neighbors=1
* http://www.ipcc.ch/
* http://cc2010.mx/en/

På The Climate Scam har man även tagit upp bloggar på detta tema:
* http://www.theclimatescam.se/2010/11/11/den-vilda-jakten-pa-fornekare/
* http://www.theclimatescam.se/2010/11/14/bubblan-nara-att-brista/

Slutligen har jag ett boktips om en ny bok nästa vecka som jag ser fram emot att läsa:
* http://www.slayingtheskydragondeathofthegreenhousegastheory.com/

Saturday, October 9, 2010

Climategate aftermath

Almost a year has passed since the Climategate broke lose. For many of us of following climate blogs on a daily basis we know what Climategate is about and know that the science behind climate change is severely corrupted.

Today I read a tragic, but still interesting, mail from Harold Lewis (Emeritus Professor of Physics, University of California, Santa Barbara). I quote the most interesting part:

"It is of course, the global warming scam, with the (literally) trillions of dollars driving it, that has corrupted so many scientists, and has carried APS before it like a rogue wave. It is the greatest and most successful pseudoscientific fraud I have seen in my long life as a physicist. Anyone who has the faintest doubt that this is so should force himself to read the ClimateGate documents, which lay it bare. (Montford's book organizes the facts very well.) I don't believe that any real physicist, nay scientist, can read that stuff without revulsion. I would almost make that revulsion a definition of the word scientist."

I can only agree. It is so obvious for anyone with an open mind reading the details from the Climategate emails that AGW is nothing more than a global warming scam.

To the main question: is CO2 causing global warming? I would answer: We don't know. We can be pretty sure that CO2 is a first order human climate forcing (as Pielke Sr and others has pointed out). But it does not mean that it is the only one and not even the most important one!

Let us hope that the IPCC meeting in Mexico later this year will result in a more open research about the climate, and that all first order human climate forcings are considered.

To another main question: should we decrease CO2 emissions anyway? My answer is: Yes, that is probably a very good idea. Let us do so. The main issue is to be able to produce electricity at a low cost without CO2 emissions. We won't be able to change this by laws and regulations, that is counter productive. We need to solve this problem by inventing new technologies and/or improving current ones, such as nuclear power.

Let us now move forward, not backwards!

Sunday, August 1, 2010

Svar till Magnus Westerstrand 2010-08-01

(In Swedish only)

Detta är ett svar på den blogg som Magnus har skrivit på Uppsalainitiativets blogg:

Vilken makalös smörja! Ta och skärp dig!

Att referera till maffiaorganisationen Greenpeace när det gäller undersökningar är väl ändå magstarkt. Greenpeace som har enorma summa pengar investerade i att CO2-hypotesen stämmer, långt mer än den ev miljard som du nämner från "oljeindustrin". Det samma gäller fö också WWF. Det är en "big carbon" industri under uppväxt med enorma ekonomiska intressen. Vidare så har Greenpeace på sin hemsida gått ut med offentliga hot mot de som inte till fullo stödjer CO2-hypotesen. Dessutom har Greenpeace, WWF mfl bidragit till en sammanställning på forskare som inte stödjer CO2-hypotesen till fullo med syfte att hindra dessa att publicera artiklar, ta del av forskningsbidrag mm. Det har tom gått så pass långt att ungdomar ur en sådan svensk "klimatorganisation" har försökt hacka min familjs hemsida. Är det patetiskt eller vad?

Vad gäller de sk "oberoende" undersökningar som gjorts av klimatforskningen efter Climategate så får man vara bra blåögd för att inte kunna se genom den lögnen. Det handlar om whitewash och inget annat i syfte att undvika pinsamheter för forskningscentra och problem vid kommande förhandlingar under IPCCs ledning. Alla utomstående personer kan dock utan problem se att oegentligheter har förekommit. Jag ser stora likheter mellan dessa undersökningar och det icke godkända 2-2 målet i VM-matchen mellan Tyskland och England. Domaren kunde från sin position inte se att det blev mål och dömde därför inte mål, men alla vi som kunde se målet i repris ur många olika vinklar kunde utan några som helst problem se att det var mål.

Många av oss som är "skeptiska" är det som privatpersoner. Vi är inte sponsrade av några oljebolag. Vi snarare är intresserade och läser en hel del av det som publiceras och är lätt tillgängligt inom klimatforskningen. Inte sällan så stöter vi på orimliga påståenden och undrar då vad som ligger till grund för dessa. Inte helt sällan, snarare i princip alltid, så är det felaktigheter eller direkta lögner som ligger bakom de värsta AGW-larmen. Undrar ni varför vi är skeptiska?

Men vad gäller CO2 så råder det vad jag kan se inte några som helst tvivel om att det är en "first order climate forcing". Det innebär dock inte att det är den enda, den mest betydelsefulla eller att man skall ljuga, fuska, fabricera/manipulera data mm. Se till att städa upp på er egen bakgård och flytta klimatforskningen från den pseudoforskning som det just nu är till riktig forskning. Då och först då kan du komma och börja klaga på vilka bolag som sponsrar vilken forskning!

(Uppdatering: Magnus inlägg är från SvD med följande länk: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/med-osakerhet-som-vara_5069149.svd)

Friday, March 12, 2010

I'm puzzeled about growing ice and increased sea level

There are some new interesting blog posts that I have read during the last week. But when you put them together, I don't get the logic to make sense:
I will have to read these blogs again and look into the background material. But it is very strange that the AGW theory results in extended snow cover on the winter (i.e., on the northern hemisphere the snow cover will go further south) and on Antarctica the sea ice will extend. In the last blog in the list, it is said that global sea level will rise maybe 3 meters until 2105, i.e., faster rise than predicted by IPCC. This doesn't make sense to me.

Please note, the second blog is about sea ice which will not affect the sea level since the ice is already in the water. But if the sea ice extends it will be harder for the land ice to melt and perhaps it will even increase due to increase in snow fall?

Anyone who would care to enlighten me? ;)

Monday, March 1, 2010

The warming is much smaller than expected?

The question in my previous post "Where is all the warming?" seems to have a possible explanation. In a blog by Willis Eschenbach it was concluded:

While my results are far below the canonical IPCC values, they are not without precedent in the scientific literature. In CO2-induced global warming: a skeptic’s view of potential climate change, Sherwood Idso gives the results of eight “natural experiments”. These are measurements of changes in temperature and corresponding forcing in various areas of the earth’s surface. The results of his experiments was a sensitivity of 0.3°C per doubling. This is still larger than my result of 0.05°C per doubling, but is much smaller than the IPCC results.

This is a huge difference compared to what IPCC says. Thus the result implies that the extra forcing of 1.5W/m2 has essentially no effect on the climate. This also makes sense given that we have seen close to no measurable global warming.

But as always, you really have to be "skeptic" about this kind of new results that are considerably different compared to current knowledge about the climate. The energy must still be there somewhere, or is the 1.5W/m2 simply wrong?

Sunday, February 28, 2010

Where is all the warming?

If we look at what IPCC states there is approximately an 1.5 W/m2 more energy coming into the Earth than is going out. Looking at the climate widget in my blog you will see that the temperature anomaly for January 2010 is 0.72C, which is record high. There have never been any measurements that have shown this high temperature on Earth! This seems logical, we have a huge inflow of energy and this warms the Earth and the atmosphere.

But when you start to look into actual surface measurements. There are many open questions and the uncertainties about the quality of the measurements are troublesome. There are a lot of people out there doing sanity checks of the temperature data and for every day that passes by, new errors are found. In another blog today I found "It is increasingly apparent that we do not even know how much the world has warmed in recent decades, let alone the reason(s) why. It seems to me we are back to square one."

How on earth are we able to have a fruitful discussion about our climate? Do we know anything about the climate at all?

Monday, February 22, 2010

Even more on nuclear power for the future

It seems that not only Bill Gates thinks that it is a great idea with new nuclear power plats for the future in order to get clean and sustainable energy:
Dr. Patrick Moore talk nuclear energy

Thanks to the successful climate meeting in Copenhagen last December, we finally see people starting to discuss innovative possibilities for the future! It's great that the terrible CO2 discussion is coming to an end now that we know that changing the CO2 level a few PPM up-or-down had essentially no effect on the climate. Don't let us spend more time on the past, let us look forward!

Bill Gates doesn't like climate skeptics

This was a very interesting presentation: http://www.ted.com/talks/bill_gates.html. I have never been a fan of Bill Gates. But this was a good presentation and in some way he actually manage make it a void question whatever and to what extent CO2 is causing global warming. The solution is of course simple, make the alternative to burning fossil fuel so cheap that there is no point in creating CO2 for power.

By the end of the presentation he managed to make fun of climate skeptics. Ok, I can live with that :-)

Saturday, February 20, 2010

Climate science is funny?

As a follow-up on my previous blog, I should also state that following all climate blogs is not only interesting, but also sometimes funny. I share these two links from the Swedish blog sphere:
I hope you enjoy these videos as much as I did :-)

Tuesday, February 16, 2010

Climate science is very interesting!

On one all blogs that I'm following it said some time ago "Pass the popcorn, this might be very interesting". And of course, climate science is very interesting! I have been so extremely busy the last couple of months that I haven't had time to update my own blog.

I think I'm reading about 20 to 30 climate blogs every day. It's both AGW and non-AGW blogs. With all these "gates" that has followed the climategate scandal I can with confidence say that I have never found anything more entertaining since they started to show Dallas on Swedish television back in 1981.

So, please pass the popcorn...this is a good show going on!